กิจกรรมของโรงเรียน

เมษายน 1, 2021
กิจกรรมปัจฉิมและอำลาสถาบัน?
มีนาคม 28, 2021
กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้อนุบาลบ้านไร่ ?
มีนาคม 28, 2021
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กุมภาพันธ์ 15, 2021
กิจกรรมลูกเสือลดโลกร้อน
กุมภาพันธ์ 15, 2021
กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร ร.๑๐
กุมภาพันธ์ 15, 2021
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์