ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไร่ Banrai School
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

E-mail : brsc@outlook.co.th
Tel : 053441984